Окремі зміни в оподаткуванні ПДВ

Окремі зміни в оподаткуванні ПДВ

У зв’язку з набранням чинності Законів України від 5 грудня 2019 року за номером 344-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю» і від 20 грудня 2019 року за номером 425-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу», відбулися зміни в оподаткуванні ПДВ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із 1 січня 2020 року до 1 січня 2025 року продовжено період оподаткування ПДВ за нульовою ставкою операцій підприємств з інвалідністю (перший із згаданих Законів). Ідеться про постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані такими організаціями та є їхньою власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, а фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду — не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва бази оподаткування ПДВ у фінансовому лізингу.

Також до 1 січня 2023 року продовжено тимчасову норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем — заставодавцем, іпотекодавцем). А ще:

— звільнено до 1 січня 2023 року від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ із постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів — заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування згідно з вищезазначеною нормою. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики);

— уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу в зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.

Детально про зміни ПДВ йдеться у листі ДПС України від 23 січня 2020 року за номером 1174/7/99-00-07-03-02-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області