Готівкове обмеження на використання коштів

Готівкове обмеження на використання коштів

Згідно з підпунктом 5 пункту 3 розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148 готівкові розрахунки/розрахунки готівкою — платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 6 розділу ІІ цього положення суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, між собою — у розмірі до десяти тисяч гривень включно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Тобто обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку в розмірі 10000 гривень поширюється на використання коштів, виданих підприємством під звіт працівнику для придбання товарно-матеріальних цінностей. При цьому кількість суб’єктів господарювання, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області