ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ СПІЛОК

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ СПІЛОК

Правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва регулюються Законом України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” (далі – Закон). 

Творча спілка – добровільне об’єднання професійних творчих працівників  відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство та діє на принципах добровільного об’єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав.

У кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних творчих об’єднань.

Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Всеукраїнським творчим спілкам може надаватися статус національних. Порядок надання творчим спілкам статусу національних встановлюється Кабінетом Міністрів України за пропозицією засновника творчої спілки і Міністерства культури  та мистецтв України.

Питання про надання спілці професійних творчих працівників статусу  творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності вирішується при реєстрації спілки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська – у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) – не менш як 20 осіб),  що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники – громадяни України, іноземці, особи без громадянства,які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з’їздом, конференцією).

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається загальними зборами (з’їздом, конференцією), який не повинен суперечити законодавству України.

Член творчої спілки (окрім членів творчої спілки, обраних на посади керівника та заступника керівника творчої спілки) має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство у творчій спілці шляхом подання заяви до статутних органів творчої спілки. Членство у творчій спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється перебування члена творчої спілки на будь-яких виборних посадах у творчій спілці.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області
Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)