Терміни для надання інформації на запит контрольного органу

Терміни для надання інформації на запит контрольного органу

Відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України контрольні органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контрольні органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контрольного органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту. Якщо інше не передбачено Податковим кодексом.

При проведенні зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті, протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем його отримання. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контрольного органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.

Якщо запит складено з порушенням вимог, визначених першим-п’ятим абзацами згаданого пункту 73.3, платник податків звільняється від обов’язку надавати на нього відповідь.

Разом із тим, згідно з пунктом 78.1 статті 78 Кодексу, документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

— отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контрольного органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту (підпункт 78.1.1 пункту 78.1 статті 78);

— виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контрольного органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту (підпункт 78.1.4 пункту 78.1);

— щодо платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування в разі ненадання таким платником податків протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контрольного органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит. Або про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в разі ненадання таким платником податків протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контрольного органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит (підпункт 78.1.9 п. 78.1).

Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1245.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області