Як внести зміни до облікової картки платника податків

Як внести зміни до облікової картки платника податків

Відповідно до статей 63 і 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України наказом Міністерства фінансів України за номером 822 від 29 вересня 2017 року затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 1 розділу IX фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків, або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР або заяви за формою №5ДРП відповідно.

Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а при зміні місця проживання — до контрольного органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контрольного органу.

Для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви. При зверненні до будь-якого контрольного органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

При виявленні недостовірних даних або помилок у поданій заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта.

Заява за формою №5ДР стосовно малолітньої особи подається одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

Заява за формою №5ДР щодо фізичної особи, яка визнана недієздатною або обмежено дієздатною, подається особою, яка призначена опікуном (піклувальником), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

При виникненні необхідності у внесенні змін до Державного реєстру щодо малолітніх осіб, які залишилися без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування), документи на проведення змін подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області