Перереєстрація друкованого засобу масової інформації

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації

Відповідоно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон) перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється реєструючим органом у порядку, установленому для його реєстрації, у разі зміни:

1) засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;

2) назви видання;

3) мови видання;

4) сфери розповсюдження видання.

До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації.

До заяви додаються:

Для юридичної особи:

  • засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
  • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8Закону;
  • установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
  • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами);
  • угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника)
  • копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

  Для фізичної особи:

  • копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи);
  • угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника)
  • копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Після прийняття реєструючим органом рішення про перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після надання реєструючому органу відповідного платіжного документа.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію втрачено, засновник повинен підтвердити факт утрати свідоцтва. Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) ЗМІ оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва друкованого ЗМІ, засновник друкованого ЗМІ, реєстраційний номер, серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується факт визнання його недійсним.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
(м. Івано-Франківськ) .