Про зміни інформуйте вчасно

Про зміни інформуйте вчасно

Відповідно до пункту 299.7 статті 299 Податкового кодексу України (ПКУ) до реєстру платників єдиного податку вносяться обов’язкові відомості про платника єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Мова про:

— прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті);

— податкову адресу суб’єкта господарювання;

— місце провадження господарської діяльності;

— ставку єдиного податку та групу платника податку;

— дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

— дату реєстрації;

— види господарської діяльності;

— дату анулювання реєстрації.

Згідно ж із підпунктом 298.3.1 пункту 298.3 статті 298 ПКУ платники єдиного податку при зміні відомостей, унесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, в якій, зокрема, зазначаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

Пунктом 298.6 статті 298 ПКУ визначено, що при зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява платниками єдиного податку третьої групи подається не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися ці зміни (перший абзац пункту 298.6).

З огляду на сказане та для забезпечення відображення в реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації про види господарської діяльності, підприємець, який є платником єдиного податку третьої групи, при зміні видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду повинен подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися зміни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області