Сільськогосподарські кооперативи в складі неприбуткових організацій

Сільськогосподарські кооперативи в складі неприбуткових організацій

Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ) не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації, що одночасно відповідають вимогам, визначеним у згаданому підпункті, серед яких є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) та визначення в установчих документах неприбуткової організації порядку передачі активів у разі припинення неприбуткової організації як юридичної особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Положеннями ж Закону України від 10 липня 2003 року за номером 1087-IV «Про кооперацію» передбачена можливість розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед членів обслуговуючих кооперативів через здійснення кооперативних виплат та виплат на паї (статті 25, 26 згаданого Закону).

Аналогічно і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи відповідно до положення статті 26 цього Закону та пунктів 1, 5 статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» можуть здійснювати виплати на паї як розподіл частини доходу кооперативу, що може отримуватися сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом від надання послуг.

Стосовно порядку ліквідації обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів необхідно зазначити, що порядок ліквідації, визначений статтею 29 Закону за номером 1087, не узгоджується з положенням підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ в частині передачі активів у разі припинення кооперативу як юридичної особи, оскільки восьмим абзацом статті 29 Закону передбачено, що майно кооперативу, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом. Окрім того, майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям) або зараховується до доходу бюджету.

Проте наявність зазначених законодавчих підстав здійснювати розподіл доходу кооперативами, у тому числі при їх ліквідації, не може бути обов’язковою метою створення і функціонування обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Тож зазначене не виключає можливості приведення обслуговуючими кооперативами та сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, положень установчих документів у відповідність із вимогами ПКУ, що передбачатиме заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини, у тому числі при ліквідації таких кооперативів, для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (Реєстр).

Тобто обслуговуючі кооперативи та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть перебувати в Реєстрі за умови відповідності їх установчих документів вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ та дотримання ними під час здійснення господарської діяльності вимог підпункту 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, відповідно до якого доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Водночас необхідно звернути увагу на те, що підпунктом 133.4.4 пункту 134.4 статті 134 ПКУ передбачено повноваження контрольних органів для проведення перевірки неприбуткової організації з метою виявлення фактів використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж визначені підпунктом 133.4.2 пункту 134.4 статті 134 ПКУ, та виключення такої організації з Реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку па прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ.

Відповідні роз’яснення надані листом ДПС від 2 вересня 2019 року за номером 11210-09-63/21886.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області