Акредитація відокремленого підрозділу іноземної організації

 Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:

– рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;

– рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;

– рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 3637 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства  України.

Південно-Західне міжрегіональне

управління Міністерства юстиції

у Тернопільській області

Південно-Західного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції

(м. Івано-Франківськ)