Контролери вимагатимуть певні документи

Контролери вимагатимуть певні документи

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 70.2 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 5 розділу ІІІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, до облікової картки фізичної особи — платника податків за формою №1ДР (облікова картка за формою №1ДР), повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою № 1П (повідомлення за формою №1П) та заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР (заява за формою №5ДР) або заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта за формою №5ДРП (заява за формою №5ДРП) вноситься така інформація:

— прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

— дата народження;

— місце народження (країна, область, район, населений пункт);

— місце проживання/місце перебування;

— громадянство;

— для іноземців — податковий номер у країні громадянства (за наявності);

— реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ);

— унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру).

Для громадян України при заповненні облікової картки за формою №1ДР/повідомлення за формою №1П/заяви за формою №5ДР/заяви за формою №5ДРП використовуються дані паспорта.

Статтею 21 Закону України від 20 листопада 2012 року за номером 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» зі змінами та доповненнями передбачено, що до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта (прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, номер документа, дата видачі документа, уповноважений суб’єкт, що видав документ тощо) та додаткова (змінна) інформація, зокрема про місце проживання особи.

Відповідно до першої частини статті 7 Закону зазначена інформація про особу вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та згідно із статтею 12 Закону складається у формі витягу з Реєстру довідка про внесення інформації до реєстру та видані документи.

Водночас податківці нагадують, що у паспорт громадянина України у формі картки відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року за номером 302.

Згідно з дев’ятою частиною пункту 35 згаданого порядку документ, що підтверджує відомості для внесення додаткової (змінної) інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт, зокрема, про місце проживання — довідка органу реєстрації встановленого зразка.

Постановою Кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року за номером 207 затверджені правила реєстрації місця проживання та порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. Ці правила визначають механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні, а також встановлюють форми необхідних для цього документів. Скажімо, відповідно до пункту 23 правил особі за її вимогою органом реєстрації видається довідка про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до правил).

Враховуючи сказане, фізична особа — платник податків, яка отримала паспорт нового зразка, при подачі облікової картки за формою №1ДР/повідомлення за формою №1П/заяви за формою №5ДР/заяви за номером 5ДРП зобов’язана пред’явити відповідному контрольному органу:

— паспорт громадянина України у формі картки;

— довідку про внесення інформації до реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з реєстру;

— довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи, про що була видана відповідна довідка.

Фото відділу прес-служби ГУ ДПС у Тернопільській області