Аби не втратити статусу

Аби не втратити статусу

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) однією з умов перебування фізичних осіб-підприємців на першій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання побутових послуг населенню, а на другій групі — здійснення господарської діяльності з надання послуг платникам єдиного податку та/або населенню. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, передбачені пунктом 291.7 статті 291 ПКУ.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених ПКУ для обраної ним групи, він може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного кварталу (підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ).

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300 ПКУ).

Згідно з підпунктом 9 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ платники єдиного податку першої або другої групи зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ відповідно, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому здійснювалася така діяльність.

Відповідно до пункту 299.11 статті 299 ПКУ при виявленні відповідним контрольним органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів із моменту прийняття рішення контрольним органом.

Отже, платник єдиного податку першої або другої групи для надання послуг іншим особам, ніж передбачено умовами застосування вказаних групах, повинен здійснити перехід на застосування іншої ставки (третя групи платників єдиного податку) на умовах, установлених підпунктом 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ.

Якщо платник не здійснив перехід на застосування іншої ставки та надав послуги іншим особам, ніж передбачено умовами застосування першої або другої групи платників єдиного податку, то контрольний орган, який під час проведення перевірки виявив згадані порушення, має право анулювати його реєстрацію на підставі акта перевірки. При цьому платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області