Бухгалтерські послуги можна надавати на єдиному податку

Бухгалтерські послуги можна надавати на єдиному податку

Відповідно до підпункту 291.5.2 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктами 1 та 3 пункту 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності — аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудиторська діяльність — незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг.

При цьому, статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями визначено, що бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Враховуючи те, що діяльність у сфері бухгалтерського обліку та діяльність у сфері аудиту за своєю сутністю є різними видами діяльності, то фізичні особи-підприємці, які надають виключно бухгалтерські послуги мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування та бути платниками єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області