Додаток 5 до податкової декларації з рентної плати

Додаток 5 до податкової декларації з рентної плати

Згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей від 12 червня 2020 року за номерами 707—730 створено 1469 територіальних громад. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оновлений довідник місцевих бюджетів на базі змінених кодів Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року за номером 756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів».

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до декларації.

У додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення — він прокреслюються (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

У відповідності до приміток, зазначених у додатку 5:

— у графі «порядковий № податкової декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;

— у графі «Розрахунок №» — арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з одиниці, послідовно в порядку зростання;

— у рядку 1.1 — звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

— у рядку 1.2 — при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

— у рядку 2 — код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контрольними органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

— у рядку 3 — код КОАТТУ територіальної громади, визначений у розпорядженнях КМУ та наказі за номером 756;

— у рядку 4 — інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках);

— у рядку 5 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням об’єкта» — код КОАТУУ місця здійснення діяльності платника;

— у рядку 6 — код водних об’єктів згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування);

— у рядку 7 — розмір встановленого річного ліміту використання води у куб. м. згідно з отриманим дозвільним документом;

— у рядку 8 — обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.;

— у рядку 8.1 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м;

— у рядку 8.2 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;

— у рядках 9 та 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) — ставки рентної плати та коефіцієнти до них згідно зі статтею 255 розділу IX Податкового кодексу України (ПКУ);

— у рядку 11 — податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою в цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник «V», який становить:

для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв — 1;

для водних ресурсів для потреб рибництва — 10000;

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100;

у рядку 12 — податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;

у рядку 13 — податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;

у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 до раніше поданої декларації, що уточнюється у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 15 — розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпунктів «а» або «б» четвертого абзацу пункту 50.1 статті 50 глави другої розділу II ПКУ;

у рядку 16 — сума штрафу;

у рядку 17 — сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до статті 129 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області