Нерезиденти, які зобов’язані стати на облік

Нерезиденти, які зобов’язані стати на облік

Пунктом 64.5 статті 64 Податкового кодексу України (ПКУ) та пунктом 2 наказу Міністерства фінансів України від 8 лютого 2021 року за номером 62 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів», який набрав чинності 19 березня 2021 року, внесені міни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, а саме, встановлено що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності наказу за номером 62 не перебувають на обліку в контрольних органах, зобов’язані протягом двох місяців з дати набрання чинності наказу за номером 62 подати для постановки їх на облік документи, визначені пунктами 4.2, 4.4 розділу IV порядку за номером 1588.

Відповідно до пункту 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588, нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, в тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», зобов’язані стати на облік у контрольних органах:

1) взяття на облік у контрольному органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій, визначеної в пункті 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента документів, визначених пунктом 4.4 розділу IV порядку за номером 1588, які він зобов’язаний подати:

— у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу — до контрольного органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

— до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні — до контрольного органу за місцезнаходженням нерухомого майна;

— до відкриття рахунку в Україні — до контрольного органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

2) у порядку, встановленому розділом V порядку за номером 1588, стає на облік та/або реєструється платником податку на прибуток юридична особа, що утворена відповідно до законодавства іншої країни (іноземна компанія), у випадках, визначених нормами ПКУ:

— підпунктом 133.2.2 пункту 133.2 статті 133 розділу III ПКУ (нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок на прибуток);

— підпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III ПКУ (нерезиденти, які здійснюють виплату доходів та утримують податки).

Нерезидент, який не став на облік у визначені пунктом 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588 строки, не звільняється від постановки на облік та має подати документи для взяття на облік згідно з підпунктом 1 та/або підпунктом 2 пункту 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588.

Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидента, в тому числі постійних представництв, не звільняє нерезидента від обов’язку постановки на облік в контрольному органі.

Основним місцем обліку нерезидента є контрольний орган, в якому нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток, а в разі відсутності такої реєстрації — контрольний орган, в якому нерезидента взято на облік за правилом першої події відповідно до першого абзацу пункту 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588.

Нерезиденти (іноземні компанії, організації) не підлягають реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та не включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а обліковуються в контрольних органах за податковим номером, який присвоюється нерезиденту відповідно до вимог порядку за номером 1588.

Податковий номер (реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контрольним органом нерезиденту) є 9-ти значним.

Для іноземних компаній взятих на облік з грудня 2019 року 9-ти значний податковий номер перші дві цифри має значення «88».

Інформація щодо нерезидентів включається до облікових та реєстраційних даних Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та до реєстру платників податків-нерезидентів.

Документом, що підтверджує взяття на облік в контрольних органах юридичної особи — нерезидента є довідка про взяття на облік за формою №34-ОПП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області