Оподаткування інвестиційного прибутку від продажу корпоративних прав

Оподаткування інвестиційного прибутку від продажу корпоративних прав

Згідно з першим абзацом підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України (ПКУ) інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку на доходи фізичних осіб від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4—170.2.6 пункту 170.2 статті 170 ПКУ (крім операцій із деривативами). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються, зокрема, операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, в якої інвестиційний актив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Відповідно до підпункту 170.2.1 пункту 170.2 статті 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Ставка податку на доходи фізичних осіб для доходу у вигляді інвестиційного прибутку становить 18 відсотків.

Водночас підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 ПКУ встановлено, що не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу, зокрема, дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, тобто у 2021 році — 3180,0 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області