Порядок заповнення реквізитів заголовної частини додатка 6 до декларації акцизного податку

Порядок заповнення реквізитів заголовної частини додатка 6 до декларації акцизного податку

Форму, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 розділу І згаданого порядку встановлено, що платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ) є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» та додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку.

Додаток 6 заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

При заповненні заголовної частини додатка 6 у значенні розділ зазначається літера «Д» (податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) та відповідно вказується код операції «Д1.1» («Д.1. n», де коефіцієнт n дорівнює кількості додатків, поданих до декларації).

Із метою правильного розподілення сум акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів між місцевими бюджетами розділ «Д» (код операції Д 1.1) та додаток 6 до декларації пов’язані з кодами адміністративних одиниць за КОАТУУ.

Розділ Д декларації заповнюється на підставі додатка 6 відповідно до вимог пункту 7 розділу IV порядку, при цьому:

1) у рядках Д1.1-Д1.n у першій графі зазначаються коди розділу та операцій із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI ПКУ.

Коефіцієнт n — кількість рядків розділу Д, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5;

2) у рядках Д1.1-Д1.n у другій графі зазначається код КОАТУУ відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

3) у рядках Д1.1-Д1.n у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

4) у рядках Д1.1-Д1.n у четвертій графі зазначаються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ, обчислені за формою згідно з додатком 6 до декларації (рядок «Усього» додатка 6).

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має пункти продажу на території одного або декількох населених пунктів, що входять до складу територіальної громади (ТГ), яка належить до контрольного органу за основним місцем обліку платника, подає декларацію та заповнює один додаток 6 до декларації із зазначенням коду КОАТУУ за основним місцем обліку, де вказуються всі обсяги продажу підакцизних товарів та податкові зобов’язання, які виникли внаслідок здійснення діяльності на території ТГ. При цьому в додатку 10 «Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ» до декларації платник зазначає нарахування акцизного податку в розрізі кожного коду КОАТУУ, який був до об’єднання ТГ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу на території одного або декількох населених пунктів, що входять до складу ТГ, яка належить до контрольного органу не за основним місцем обліку платника, подає одну декларацію та один додаток 6 (із зазначенням самостійно обраного коду КОАТУУ, за яким наявні пункти продажу підакцизних товарів, який був до об’єднання в ТГ). При цьому в додатку 10 до декларації платник зазначає нарахування акцизного податку в розрізі кожного коду КОАТУУ, який був до об’єднання ТГ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області