ДПС запрошує звірити наявні об’єкти оподаткування

ДПС запрошує звірити наявні об’єкти оподаткування

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу на те, що всі платники податків зобов’язані повідомляти контрольні органи за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, через форму 20-ОПП. Такі норми передбачені пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) та розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Подаючи повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, до електронних баз податкової вноситься інформація про наявність основних засобів на підприємстві (офісних, складських та інших приміщень, обладнання, транспорту, земельних ділянок тощо).

У повідомленні надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду. Інформаційні дані форми №20-ОПП використовуються платниками податків та контрольними органами під час реєстрації акцизних складів та реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Як це зробити

Інформацію щодо зареєстрованих об’єктів оподаткування можна переглянути в приватній частині сервісу Державної податкової служби України «Електронний кабінет» за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua «Електронний кабінет платника податків – Облікові дані платника – Відомості про об’єкти оподаткування».

Якщо за результатами інвентаризації інформації, що міститься в облікових даних платника податків про об’єкти оподаткування, встановлено, що необхідне оновлення інформації (наприклад, форму №20-ОПП ви подавали, але дуже давно, і місцезнаходження об’єкта оподаткування не містить відомостей про адміністративну одиницю відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування), платнику податків до контрольного органу за основним місцем обліку необхідно подати повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.

За відсутності будь-якої інформації в облікових даних платника податків про об’єкти оподаткування необхідно подати повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про всі наявні об’єкт оподаткування.

Загальні правила заповнення розділу 3 повідомлення форми № 20-ОПП

Відомості про об’єкти оподаткування платника податків повідомлення за формою №20-ОПП заповнюються таким чином:

 • при першому наданні — зазначаються всі об’єкти оподаткування;
 • при наступному поданні — зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

 • 1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування;
 • 3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування;
 • 6 — закриття об’єкта оподаткування.

При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, зазначається оновлена інформація про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

При зміні призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація про такий об’єкт оподаткування надається в повідомленні двома рядками:

 • в одному — зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (до графи 2 вноситься значення «6 — закриття об’єкта оподаткування»);
 • у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (до графи 2 вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебпорталі ДПС.

Із рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України: http://tax.gov.ua → Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/Типи об’єктів оподаткування.

Графа 4 «Найменування об’єкта оподаткування» (зазначити при наявності) заповнюється, якщо об’єкт обліковується з найменуванням.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» — це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з п’яти знаків.

Наприклад, для офісу ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 37800001, де 378 — код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001 — внутрішній ідентифікатор, прийнятий платником.

При зміні місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

Графи 6—7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою.

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається:

 • 1 — будується/готується до введення в експлуатацію;
 • 2 — експлуатується;
 • 3 — тимчасово не експлуатується;
 • 5 — непридатний до експлуатації;
 • 6 — об’єкт відчужений/повернутий власнику;
 • 7 — зміна призначення/перепрофілювання;
 • 8 — орендується;
 • 9 — здається в оренду.

У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається:

 • 1 — право власності;
 • 2 — право володіння;
 • 3 — право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій);
 • 4 — право господарського відання;
 • 5 — право оперативного управління;
 • 6 — право постійного користування;
 • 7 — право довгострокового користування або оренди;
 • 8 — право короткострокового користування, оренди або найму;
 • 9 — іпотека;
 • 10 — довірче управління майном.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контрольному органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, таким номером є: кадастровий номер — для земельної ділянки; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна — для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; номер кузова транспортного засобу — для легкового автомобіля; номер шасі транспортного засобу — для вантажного автомобіля та причепа; бортовий реєстраційний номер — для суден; реєстраційний знак — для повітряних суден тощо).

Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контрольного органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді з доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування в цьому органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20-ОПП не заповнюється.

Зауважте, платники податків, які уклали з відповідним контрольним органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою №20-ОПП (ідентифікатор форми J/F 1312002) засобами електронного зв’язку, в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Режим «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету забезпечує можливість створення та подання повідомлення за формою №20-ОПП.

Усну консультацію щодо заповнення повідомлення за формою №20-ОПП платники податків можуть отримати, звернувшись до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області