Обов’язки нотаріуса при посвідченні договорів купівлі-продажу або спадщини

Обов’язки нотаріуса при посвідченні договорів купівлі-продажу або спадщини

Відповідно до пункту 172.4 статті 172, пункту 173.4 статті 173, пункту 174.4 статті 174 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) нотаріус щокварталу в порядку, встановленому розділом ІV ПКУ для податкового розрахунку, подає до контрольного органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені ним протягом звітного кварталу договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 розділу I, пункту 51.1 статті 51 розділу II, підпункту 168.4.5 пункту 168.4 статті 168, пункту 176.2 статті 176 розділу IV ПКУ стосовно помічників (консультантів) приватного нотаріуса або інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, такий нотаріус є податковим агентом та зобов’язаний подавати до контрольного органу за основним місцем обліку (своїм місцем проживання) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Відповідно до пункту 49.1 статті 49, пункту 65.1 статті 65 розділу II та пунктів 178.1, 178.4 статті 178 розділу IV ПКУ приватний нотаріус як самозайнята особа зобов’язаний стати на облік (зареєструватися) у контрольному органі за місцем свого постійного проживання та подавати до першого травня року, що настає за звітним, до такого органу річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року.

З урахуванням положень статей 63, 65 розділу II та пункту 6.8 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями, приватний нотаріус підлягає взяттю на облік в контрольних органах:

— за місцем проживання, якщо місце проживання (реєстрації відповідно до паспортного документа) та місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (відповідно до реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності) знаходяться на території однієї адміністративно-територіальної одиниці;

— за місцем проживання (основне місце обліку) та місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (неосновне місце обліку), тобто якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контрольному органі за місцезнаходженням свого робочого місця. При цьому до контрольного органу за неосновним місцем обліку приватний нотаріус подає інформацію, перелік якої визначений пунктом 172.4 статті 172, пунктом 173.4 статті 173 та пунктом 174.4 статті 174 розділу IV ПКУ.

Інші обов’язки податкового агента та платника податку на доходи фізичних осіб приватний нотаріус виконує за основним місцем обліку.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) розрахунок подається до контрольного органу за основним місцем обліку.

При цьому, нотаріуси за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах — уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контрольного органу інформацію про видачу свідоцтва про право на спадщину в порядку, встановленому розділом ІІ згаданого порядку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.

Пунктом 1 розділу ІІІ порядку, зокрема, визначено, що у рядку 032 «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» заголовної частини розрахунку зазначається код кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням платника податку на доходи фізичних осіб або його відокремленого підрозділу, якщо розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Окрім того, зазначений рядок 032 міститься в додатку 4Д «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку, в якому вказується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу.

Враховуючи сказане, незважаючи на те, що робоче місце (контора) нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, розрахунок нотаріус подає до контрольного органу за основним місцем обліку (місцем проживання). Однак, у такому випадку він подає два окремих розрахунки з додатками 4ДФ, а саме:

— з інформацією про нараховані доходи найманим працівникам, де у рядку 032 розрахунку та додатка 4ДФ до розрахунку зазначає код органу самоврядування, який є адміністративним центром територіальної громади (за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад) за місцем свого постійного проживання;

— з інформацією про посвідчені договори купівлі-продажу або спадщини (подарунку), де в рядку 032 розрахунку та додатка 4ДФ до розрахунку зазначає код органу самоврядування, який є адміністративним центром територіальної громади за кодифікатором за місцезнаходженням свого робочого місця (контори).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області