Спрощенцю заборонено надавати фінансову допомогу

Спрощенцю заборонено надавати фінансову допомогу

Відповідно до першого абзацу підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) фінансова допомога — це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.

Згідно з пунктом 291.2 статті 291 ПКУ спрощена система оподаткування обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання, зокрема, фізичним особам-підприємцям бути платниками єдиного податку у разі їх здійснення, наведено у підпункті 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ.

Так, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 7 березня 1996 року за номером 85/96-ВР «Про страхування» сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ. (підпункт 6 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року за номером 457, надання фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення».

Таким чином, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп не можуть надавати фінансову допомогу, у тому числі безповоротну, оскільки такий вид діяльності не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування.

При цьому платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області