Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Нюанси погашення боргу фізичними особами»

Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Нюанси погашення боргу фізичними особами»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ поспілкувався з усіма охочими на тему боргів фізичних осіб.

— Наближається період сплати майнових податків, — сказав на початку телефонного діалогу пан Михайло. — Тому головне управління ДПС у Тернопільській запрошує сплатити податок за землю, нерухомість. Адже, сплачені громадянами майнові податки зараховуються винятково до місцевих бюджетів. Тобто, перераховані громадянами кошти забезпечують реальну фінансову самостійність місцевого самоврядування та використовуються винятково на потреби міст, селищ та сіл, і тому податківці області просять найперше погасити заборгованість за наявності та сплатити нове нарахування.

Аби не опинитися в переліку боржників на примусове стягнення боргу, всім платникам можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації або скористатися електронними сервісами податкової служби.

А ось і перше запитання:

— Чи впливає на статус платника єдиного податку наявність податкового боргу?

— Якщо у підприємця — платника єдиного податку на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів є податковий борг у розмірі більше 3060 гривень, він повинен в останній день другого з двох послідовних кварталів перейти на загальну систему оподаткування. В іншому випадку податковий орган має право за своїм рішенням виключити з реєстру платників єдиного податку такого боржника.

А повернутися на спрощену систему оподаткування підприємець зможе тільки після погашення боргу і після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення податковим органом.

— Якщо платник — фізична особа або підприємець чи самозайнята особа самостійно не погашає податковий борг, податкова здійснює його стягнення?

— Коли сказати стисло, то відповідно до вимог Податкового кодексу України, при виникненні у платника податкового боргу, йому направляється податкова вимога. Не раніше ніж через тридцять днів від дати вручення податкової вимоги контрольний орган звертається для стягнення такого боргу у судовому порядку, і після отримання відповідного рішення суду виконавчий лист виданий судом скеровується на виконання до Державної виконавчої служби для примусового стягнення податкового боргу.

Виконавчою службою під час вжиття заходів примусового стягнення накладаються арешти на банківські рахунки та майно боржника, що унеможливлює відчуження боржником майна або розпорядження власними коштами, які знаходяться на рахунках, до повного погашення податкового боргу, визначеного у виконавчому листі. 

— Які кроки вживаються щодо стягнення заборгованості з єдиного внеску?

— Стосовно єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування можу сказати, що процедура стягнення заборгованості регулюється спеціальним Законом України, а не Податковим кодексом. Вона фактично подібна, хоча і трохи відрізняється. Скажімо, на узгодження вимоги платнику дається десять днів від дати її отримання. Й у разі добровільного непогашення заборгованості у вказаний термін, така вимога вважається узгодженою і є виконавчим документом, який пред’являється для примусового стягнення до Державної виконавчої служби без рішення суду.

Заходи примусового стягнення заборгованості, які вживаються виконавчою службою, є аналогічними тим, що і при стягненні податкового боргу.

— У мене є податковий борг на загальну суму п’ять тисяч гривень. Чи законодавчо можна сплатити його частинами?

— Нагадаю, що Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено відстрочення сплати податкового боргу, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, для платників податків — фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб.

Тобто сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня), що обліковувалася за такими платниками податків станом на перше грудня 2020 року і залишилася непогашеною станом на дату подання відстрочення, може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року.

Відстрочення здійснюється контрольним органом за місцем обліку платника податків — фізичної особи за його заявою та надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням. При погашенні повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

При непогашенні повної суми відстроченого податкового боргу до 29 грудня 2021 року, а також у разі її погашення після озвученої дати штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу України.

— Хто повинен сплачувати податки померлої фізичної особи?

— Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу стосовно особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою, або оголошена померлою чи визнана недієздатною, є особа, яка вступає у права спадщини або уповноважена здійснювати розпорядження її майном.

— Які строки давності, щодо списання податкового боргу?

— Якщо грошове зобов’язання нараховане контрольним органом до закінчення строку давності (1095 календарних днів), то податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів із дня виникнення податкового боргу. Винятком є випадки, передбачені статтею 59 Податкового кодексу, а саме: строк для стягнення податкового боргу розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу в сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зверну увагу, якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення платежу або визначення боргу безнадійним.

— Як здійснюється розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску?

— Чинним законодавством не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань сплати податків, інших обов’язкових платежів або зобов’язань перед іншими кредиторами, зобов’язання зі сплати єдиного внеску виконуються насамперед і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області