Порядок виправлення помилок у податковому розрахунку

Порядок виправлення помилок у податковому розрахунку

ДПС України надала роз’яснення щодо порядку виправлення помилок у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

У листі визначено, що особи, які відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) мають статус податкових агентів та платники єдиного внеску зобов’язані, зокрема, подавати у строки для податкового кварталу розрахунок (із розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку.

Відображення платниками, що мають відокремлені підрозділи нарахованого єдиного внеску та нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку в розрахунку та додатках до нього є різним.

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, то податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контрольного органу за основним місцем обліку що передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ та другим абзацом пункту 3 розділу II Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Відповідно розрахунок містить: рядок 032 — в якому зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ. Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи або не має їх.

Рядок 033 — зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ.

Цей рядок заповнюється виключно податковими агентами при поданні розрахунку за відокремлений підрозділ.

При цьому, необхідно зазначити, що додатки до розрахунку, що містять відомості про суми нарахованого єдиного внеску, не містять рядків, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Це означає, що при поданні платником розрахунку юридичною особою (головним підприємством), такий розрахунок буде містити інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску як по застрахованих особах головного підприємства, так і по всіх застрахованих особах його структурних підрозділів.

При цьому, за наявності в юридичної особи (головного підприємства) відокремленого підрозділу, що не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на не бюджетні рахунки, така юридична особа, як головне підприємство, відповідно до вимог пункту 3 розділу II порядку, заповнює окремий розрахунок за такий відокремлений підрозділ із зазначенням в рядку «033» повного найменування відокремленого підрозділу, за який подається такий розрахунок та додаток №4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» по цьому підрозділу.

Якщо юридичною особою (головним підприємством), що має відокремлені підрозділи, подано розрахунок із типом «Звітний» або «Звітний новий», який містив у своєму складі лише додатки 4ДФ і не містив додатки щодо відомостей про суми нарахованого єдиного внеску по застрахованим особам, та в розрахунку не заповнено рядок 033, такий розрахунок ідентифікується як такий, що поданий за головне підприємство.

За необхідності проведення коригувань розрахунку, зокрема, з типом «Звітний» або «Звітний новий» після закінчення строку подання таких розрахунків платник подає розрахунок із типом «Уточнюючий».

Якщо юридичною особою, що має відокремлені підрозділи, подано розрахунок, який містив у своєму складі лише додатки 4ДФ до розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» і не містив додатки щодо відомостей про суми нарахованого єдиного внеску по застрахованим особам така юридична особа (головне підприємство) подає розрахунок з типом «Уточнюючий».

Аналогічний порядок виправлення помилок застосовується до платників, які не мають відокремлених підрозділів.

Більш детально про це йдеться в листі ДПС України від 13 липня 2021 року за номером 15832/7/99-00-04-03-01-07

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області