Відображення доходу, виплаченого самозайнятій особі

Відображення доходу, виплаченого самозайнятій особі

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 4 розділу IV згаданого порядку у розділі І «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку, передбачений рядок 06, де, зокрема, відображаються:

— у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» (додаток 2 до порядку).

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні;

— у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом;

— у графі 4а «Сума нарахованого податку» — сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;

— у графі 4 «Сума перерахованого податку» — фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;

— у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» — сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;

— у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» — фактична сума перерахованого збору до бюджету;

— у графі 6 «Ознака доходу» — зазначається ознака доходу, наведена у Довіднику ознак доходів.

Довідником ознак доходів визначено, що дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «157».

Згідно з підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що вона не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (пункт 177.8 статті 177 ПКУ).

Під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних із такою діяльністю, податок у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (пункт 178.5 статті 178 ПКУ).

Таким чином, якщо дохід, який виплачується самозайнятій особі, отримується від операцій, здійснюваних у межах підприємницької або незалежної професійної діяльності, то в додатку 4ДФ до розрахунку заповнюються графи 3а, 3 та графа 6, в якій зазначається ознака доходу «157».

При цьому графа 3 «Сума виплаченого доходу» заповнюється у разі фактичної виплати доходу самозайнятій особі. Наприклад, якщо нарахування доходу було здійснено у лютому місяці (перший квартал), а виплату здійснено у квітні (другий квартал), то нарахована сума буде відображатися в графі 3а «Сума нарахованого доходу» додатка 4ДФ за лютий у першому кварталі, а виплачена сума буде відображатися в графі 3 «Сума виплаченого доходу» додатка 4ДФ за квітень у другому кварталі.

Графи 4а «Сума нарахованого податку», 4 «Сума перерахованого податку», 5а «Сума нарахованого військового збору» та 5 «Сума перерахованого військового збору» не заповнюються, в даному випадку в таких графах проставляються прочерки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області