Алгоритм дій для відновлення іноземцем утраченого «податкового номера»

Алгоритм дій для відновлення іноземцем утраченого «податкового номера»

Відповідно до пункту 70.9 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 7 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, за зверненням фізичної особи, її законного представника контрольний орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків, наведена у додатку 3 до згаданого положення) відповідно до порядку, визначеного ним Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

За необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа — платник податків подає до контрольного органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР, наведена у додатку 12 до положення.

Фізичні особи подають до контрольного органу заяву за формою №5ДР особисто або через представника.

Третім абзацом пункту 3 розділу VII положення визначено, що якщо довірена особа (представник) є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Представники іноземців та осіб без громадянства звертаються за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві, а іноземців та осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, — до контрольних органів, що відповідають місцю проживання в Україні. Зазначеній особі іноземця необхідно:

1.Подати до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві (за вибором):

— заяву про внесення змін до державного реєстру за формою №5ДР;

— документ, що посвідчує особу представника та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні);

— копію документа, що посвідчує особу довірителя та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу;

— оригінал довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копію.

2.Звернутися до контрольного органу, до якого подавалася заява за формою №5ДР, для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, при цьому пред’явити документи, які надавалися при поданні заяви за формою №5ДР.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області