ДПС про заповнення реквізиту «Призначення платежу»

ДПС про заповнення реквізиту «Призначення платежу»

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Під час сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку реквізити «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюються відповідно до Порядку, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

Заповнення реквізитів здійснюється таким чином:

— поле №1: заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00». Значення поля має бути більше нуля;

— поле №2: заповнюється розділовий знак «;». При цьому заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) (має 8—10 знаків у символьному форматі)

— поле №3: заповнюється розділовий знак «;”»; Заповнюється код класифікації доходів бюджету/технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр)*;

— поле №4: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)

— поле №5: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету/рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі)*;

— поле №6: заповнюється розділовий знак «;»*; Заповнюється код одержувача (має вісім цифр)*;

— поле №7: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється дата податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги/та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат — ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, першого січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків/єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань/єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень/рішень/вимог/та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №№3—6 не заповнюються;

— поле №8: заповнюється розділовий знак ;» Заповнюється номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги/та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків/єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань/єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень/рішень/вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №№3—6 не заповнюються;

— поле №9: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється код ознаки платежу Заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки «5»*;

— поле №10: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється код ознаки платежу. Заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки «6″»;

— поле №11: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається;

— поле №12: заповнюється розділовий знак «;»; Заповнюється органами Казначейства та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі №12, наведено в додатку 2 до цього порядку). Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків/єдиного внеску;

— поле №13: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі №13, наведено в додатку 3 до цього порядку) у разі перерахування стягнутих сум на єдиний рахунок. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків/єдиного внеску;

— поле №14: заповнюється розділовий знак «;» Заповнюється символьний знак «#» Зазначення знака «#» є обов’язковим.

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку: 101,25;1111111111;11010100;2222222222;UA00000000000000000000:37977599;;;;;ПДФО, сплачене податковим агентом;;;#

Корисні посилання:

Довідник КОАТУУ — https://dovidnyk.in.ua/directories

Реквізити  бюджетних рахунків для оплати — https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Повний текст наказу — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15#Text

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області