Для відмови від «податкового номера» подайте повідомлення за формою №1П

Для відмови від «податкового номера» подайте повідомлення за формою №1П

Згідно зі статтею 70 Податкового кодексу України та розділом VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, облік фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером паспорта громадянина України. До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до відповідного контрольного органу повідомлення за формою №1П (додаток 8 до згаданого положення за номером 822), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі державного реєстру, та пред’явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше. При зміні прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред’являє свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

Фізична особа подає повідомлення за формою №1П до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами населеного пункту проживання.

Відповідно до пункту 10 розділу VIII положення за номером 822, якщо фізична особа, до паспорта якої внесено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, раніше була зареєстрована в державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, після взяття на облік в окремому реєстрі державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається (датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта), а при наявності у паспорті відмітки про реєстраційний номер облікової картки така відмітка анулюється у порядку, встановленому розділом VIII положення за номером 822.

Таким чином, фізична особа, яка раніше була зареєстрована в державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків може через свої релігійні переконання відмовитися від реєстраційного номера. Після взяття на облік в окремому реєстрі державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається (датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта), а при наявності у паспорті відмітки про реєстраційний номер облікової картки така відмітка анулюється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області