Фото- та відеофіксація під час перевірки

Фото- та відеофіксація під час перевірки

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податковий кодекс України (ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контрольних органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (перший абзац пункту 1.1 статті 1 ПКУ).

Підпунктом 20.1.17 пункту 20.1 статті 20 ПКУ визначено, що контрольні органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, мають право залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час виконання податковим керуючим повноважень, визначених ПКУ, фотозйомку та відеозапис.

Водночас відповідно до частини восьмої статті 4 Закону України від 5 квітня 2007 року за номером 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зі змінами та доповненнями органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Відповідно до пункту 5.2 статті 5 ПКУ якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.

При цьому відповідно до частини першої статті 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Разом із тим, відповідно до згаданого Закону здійснюються заходи контролю у встановленому ним порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема, зобов’язано забезпечити дотримання вимог окремих його статей, у тому числі частини восьмої статті 4 Закону за номером 877.

Додатково податківці повідомили, що питання належності та допустимості доказів у вигляді фото-, аудіо- та відеозасобів в межах процедур адміністративного судочинства не відноситься до компетенції ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області