Якою податковою соціальною пільгою має право скористатися самотня мати?

Якою податковою соціальною пільгою має право скористатися самотня мати?

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений статтею 169 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2022 році складає 1240,50 гривень.

Згідно з підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ (у 2022 році — 1860,75 грн), у розрахунку на кожну дитину віком до 1ти років.

Першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ визначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2022 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, складає 3470 гривень (2481 грн х 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадку та у розмірі, передбаченому, зокрема, підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей (другий абзац підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ).

Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ.

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Враховуючи сказане, самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ( у 2022 році — 1860,75 грн ), у розрахунку на кожну дитину віком до 18-ти років, за умови дотримання процедур, зазначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області