Заповнення дев’ятої графи першого розділу додатка Ф2 декларації в розрізі окремих видів економічної діяльності, якщо один з них є збитковим

Заповнення дев’ятої графи першого розділу додатка Ф2 декларації в розрізі окремих видів економічної діяльності, якщо один з них є збитковим

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783).

Підпунктом 1 пункту 3 розділу IV згаданої інструкції визначено, що у розрахунку податкових зобов’язань додатка Ф2 до податкової декларації, доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, що відображаються в окремому рядку розділу I «Доходи від провадження господарської діяльності» із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 — коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід;

у графі 4 — сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;

у графах 5—7 — сума документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, амортизаційні відрахування);

у графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу І додатка Ф2 до податкової декларації вказується значення, розраховане за формулою: графа 4 «Сума одержаного доходу» — графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції» — графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» — графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг» — графа 8 «Амортизаційні відрахування».

Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу одного з видів економічної діяльності є збиток, фізична особа-підприємець при заповнені графи 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу І додатка Ф2 до податкової декларації від’ємне значення за таким (збитковим) видом економічної діяльності не зазначає, а рядок прокреслює.

Значення рядка «Усього» графи 9 розділу І додатка Ф2 до податкової декларації розраховується як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності, які здійснювала фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області