Зняття з обліку юридичної особи, яка проводить реорганізацію

Зняття з обліку юридичної особи, яка проводить реорганізацію

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 11.13 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року №1588, при прийнятті рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (при наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контрольний орган передає до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

за відсутності грошових зобов’язань та/або податкового боргу — відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою №30-ОПП (додаток 15 до порядку за номером 1588);

за наявності податкового боргу — відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою №31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою №30-ОПП (додаток 16 до порядку за номером 1588) (якщо план реорганізації юридичною особою до контрольного органу не подавався або не був узгоджений контрольним органом).

Згідно з пунктом 11.14 розділу XI порядку за номером 1588 формування контрольним органом відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка має податковий борг, здійснюється у такому порядку:

1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов’язання та/або податковий борг, після оприлюднення повідомлення про реорганізацію подає до контрольного органу за основним місцем обліку:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП (додаток 14 до Порядку за номером 1588);

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов’язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків — правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків — правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Контрольний орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контрольними органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою №8-ОПП. За результатами такого розгляду контрольним органом приймається рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації, яке доводиться до відома платника податків;

2) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації здійснюється у порядку, визначеному статтею 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (ПКУ);

3) у разі отримання рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації платник податків може погасити грошові зобов’язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов’язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контрольного органу за основним місцем обліку платника для його узгодження.

Відповідно до підпункту 1 пункту 11.17 розділу XI порядку за номером 1588 підставою для зняття з обліку у контрольних органах платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями, є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків.

При припиненні платника податків — юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого платника здійснюється у порядку, визначеному ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області