Включення до складу витрат попередньо оплачених орендних платежів, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу за наступний рік

Включення до складу витрат попередньо оплачених орендних платежів, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу за наступний рік

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців визначений статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 розділу ІV ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

Згідно з підпунктом 177.4.4 пункту 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать, зокрема, інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1—177.4.3 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб-підприємців, які отримані протягом календарного (звітного) року від провадження господарської діяльності.

Пунктом 177.10 статті 177 ПКУ визначено, що фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року за номером 261 затверджені Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення.

Згідно з підпунктом 6 пункту 1 розділу ІІ згаданого порядку у графі 9 «інші витрати, пов’язані з одержанням доходу/провадженням незалежної професійної діяльності» типової форми відображається сума інших витрат, пов’язаних з одержанням доходу.

Таким чином, фізична особа-підприємець має право включати до складу витрат суму сплачених протягом календарного (звітного) року орендних платежів, які безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області