Якщо фінансова звітність була подана раніше, ніж декларація з податку на прибуток

Якщо фінансова звітність була подана раніше, ніж декларація з податку на прибуток

Першим-третім абзацами пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що платники податку на прибуток (окрім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подають разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники податку на прибуток, які відповідно до згаданого Закону зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом із податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно із Законом за номером 996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 ПКУ.

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до першого та другого абзаців пункту 46.2 статті 46 ПКУ, є додатком, зокрема, до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Платники податку на прибуток — виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 ПКУ, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами першого та другого абзаців пункту 46.2 статті 46 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» до контрольних органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Формами декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 та звіту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 469), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до декларації (звіту). При цьому у таблиці «Наявність додатків» та відповідно у таблицях «Наявність поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності» та «Наявність поданих до звіту додатків — форм фінансової звітності» проставляється позначка.

Згідно з пунктом 48.3 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема, і інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 ПКУ, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 ПКУ.

Згідно з пунктом 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

календарному року для платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у тому числі розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Порядок подання фінансової звітності затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 року за номером 419, згідно з пунктом 5 якого, підприємства, які відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 порядку за номером 419 (окрім органів казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком.

Підприємства, які відповідно до Закону за номером 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців — не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом за номером 996 для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) — не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Підприємства, які відповідно до Закону за номером 996 належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 порядку за номером 419 (окрім органів казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком.

Проміжна фінансова звітність (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), окрім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 порядку за номером 419 (окрім органів казначейства), зокрема, органам державної статистики, не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Проміжна (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені ПКУ.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку (пункт 2 порядку за номером №419).

При формуванні звітності, яка подається до Державної податкової служби України і Державної служби статистики України, слід використовувати електронні форми з першою літерою «S». Звітність, яка подається тільки до Державної податкової служби України, формується за електронними формами з першою літерою «J».

Декларація (звіт) вважається прийнятою за умови наявності та достовірності всіх обов’язкових реквізитів (пункти 49.3, 49.8 статті 49 ПКУ) при поданні фінансової звітності, яка є додатком до декларації (звіту), в електронному вигляді до органів ДПС раніше, ніж така декларація (звіт) (із різницею в один день/місяць), оскільки контроль наявності поданих форм фінансової звітності до декларації (звіту) здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області