Нова форма звітності з рентної плати

Нова форма звітності з рентної плати

Наказом від 15 лютого 2022 року за номером 79, який набрав чинності з 22 березня 2022 року, Міністерство фінансів України внесло зміни до форми декларації з рентної плати. Їх розроблено з метою приведення декларації у відповідність до Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Основні зміни:

— розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, а також вуглеводневої сировини, в тому числі під час виконання угоди про розподіл продукції, встановлені додатками 1, 2—1 та 2—2 до декларації, доповнено рядками для зазначення платниками рентної плати декількох коригуючих коефіцієнтів, а також внесено зміни до приміток до цих розрахунків щодо застосування коригуючих коефіцієнтів та щодо визначення вартості одиниці товарної продукції гірничого підприємства відповідно до норм згаданого Закону;

— з метою зменшення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих декларацій, забезпечення спрощення ведення автоматизованого обліку та аналізу поданих документів як з боку платників, так і контрольних органів, а також розширення надалі сервісного обслуговування платників у формі декларації та додатках до неї запроваджено позицію «Реєстраційний номер у контрольному органі, що уточнюється»;

— забезпечено можливість відображення платниками рентної плати інформації щодо місцезнаходження об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, що використовуються такими платниками, з використанням Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ), запровадженим згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року за номером 3 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 26 листопада 2020 року №290», який передбачає зазначення 19 символів.

Враховуючи, що КАТОТТГ є обов’язковим реквізитом податкової звітності, його відсутність або помилка в ньому є підставою для надання декларації статусу «Не визнано як податкова декларація».

Форма декларації із змінами, внесеними Наказом за номером 79 використовується для складання звітності:

за квітень 2022 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

за ІІ квартал 2022 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за винятком вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин — за місцезнаходженням ділянки надр, за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області