Розрахунок не внесених до держбюджету сум податку на прибуток при оподаткуванні нерезидентів

Розрахунок не внесених до держбюджету сум податку на прибуток при оподаткуванні нерезидентів

Сума податку на прибуток підприємств не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг відображається у додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток при оподаткуванні нерезидентів з урахуванням положень міжнародних договорів України здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету = сума доходу із джерелом його походження з України х (ставка податку (%) згідно з пунктом 141.4 статті 141 Податкового кодексу України (ПКУ) — ставка податку (%) згідно із міжнародним договором) : 100 відсотків.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 ПКУ здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету = доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями х ставка податку (%) згідно з пунктом 141.4 статті 141 ПКУ : 100 відсотків.

Розрахунки зазначених пільг здійснюються на підставі показників декларації та додатка ПН до неї.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області