Заповнення додатка до декларації з рентної плати

Заповнення додатка до декларації з рентної плати

Відповідно до пункту 254.3 статті 254 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники рентної плати обчислюють її суму виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Згідно з підпунктом 254.5.3 пункту 254.5 статті 254 ПКУ платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

При продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України здійснюється у додатку 4 прим.1 до декларації.

Якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот та при цьому застосовується однакова ставка рентної плати, то у колонках 4.1—4.5 додатка зазначаються дані по кожному з отриманих дозволів: вид документа, номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.), кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді.

Також у додатку зазначаються дані по кожному дозволу, зокрема:

у колонці 2 — код виду радіозв’язку відповідно до додатка 15 «Перелік кодів видів радіозв’язку» до декларації;

у колонці 3 — цифровий код регіону (2 знаки), в якому використовується радіочастотний ресурс;

у колонці 5 — ширина смуги радіочастот, що вказується в МГц на підставі дозволу;

у колонці 6 — понижувальний або підвищувальний коефіцієнт відповідно до пункту 254.4 статті 254 ПКУ.

Слід зазначити, що щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 ПКУ (стільниковий радіозв’язок), в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених цими примітками, за формою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (десятий абзац примітки до пункту 254.4 статті 254 ПКУ).

У колонці 7 «Ставка рентної плати» та колонці 8 «Податкове зобов’язання» заповнюється рядок, в якому зазначені дані щодо першого за датою видачі отриманого дозволу. Інші рядки у цих колонках прокреслюються.

При цьому у колонці 7 додатка зазначається ставка рентної плати, визначена пунктом 254.4 статті 254 ПКУ.

У колонці 8 додатка зазначається податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний період. Нарахована сума рентної плати за звітний період розраховується на підставі даних першого по даті видачі дозволу незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати у такій смузі радіочастот у одному регіоні.

Якщо протягом звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий, то у колонках 4.1—4.4 додатка зазначаються дані по кожному отриманому дозволу: вид документа (дозвіл), номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.). У колонці 4.5 «Кількість днів дії» додатка зазначається фактична кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді. У колонці 7 додатка зазначається ставка рентної плати, визначена пунктом 254.4 статті 254 ПКУ. Значення колонки 8 додатка визначається відповідно до фактичної кількості днів дії дозвільного документу у звітному періоді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області