Якщо подано дві заяви на спрощену систему оподаткування

Якщо подано дві заяви на спрощену систему оподаткування

Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку, зокрема, третьої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1—298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 встановлено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу за місцем податкової адреси заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контрольних органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

При включенні податку на додану вартість до складу єдиного податку відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу.

Водночас пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням таких особливостей:

платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи-підприємці, до яких не застосовується обмеження, зокрема, щодо обсягу доходу;

відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, встановлюється у розмірі два відсотки доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ;

новоутворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою ПКУ.

Згідно з підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву. При цьому до неї не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

з 1 квітня 2022 року — при поданні заяви до 1 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи-підприємця передбачено подання протягом десяти днів із дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5 відсотків доходу, так і за ставкою 2 відсотки доходу, то така особа, яка протягом десяти днів із дня її державної реєстрації подала дві заяви щодо застосування ставки 5 відсотків доходу, а потім 2 відсотки доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеній у заяві, яка подана останньою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області