Для отримання пенсійних виплат можна набути необхідний стаж

Для отримання пенсійних виплат можна набути необхідний стаж

На сьогодні серед населення є актуальним питання щодо недостатньої кількості набутого ним страхового стажу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Адже багато громадян досі працюють неофіційно та не укладають трудові договори із роботодавцями. Таким чином за них не сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), і відповідно не зараховується необхідний страховий стаж для призначення пенсії у майбутньому.

У такому випадку, з метою набуття необхідного стажу для отримання пенсійних виплат, громадяни можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, уклавши відповідний договір. Це передбачено Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI та розділом V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої Міністерством фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449.

Договір можна укласти з:

членами особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, що підлягають страхуванню, — за всіма видами соціального страхування (на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і пенсійне страхування), укладених із такими особами на строк не менше одного року;.

особами, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-страхувальниками та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4, 5 та 51 частини першої статті 4 Закону за номером 464, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на строк не менше одного року;

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за попередній період. Такий договір діє десять календарних днів із дня його підписання.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до податкових органів за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі страхування або одноразову сплату за формою згідно з додатком 3 до інструкції, виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5); копію документа, що посвідчує особу.

А члени особистого селянського господарства подають також документ, що підтверджує їх діяльність у такому господарстві.

Податковий орган відмовляє в укладенні договору, якщо особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, не відповідає вимогам щодо осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, надала неповні або недостовірні відомості, раніше уклала договір, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені умови, бажає укласти договір на строк менше одного року (крім договорів одноразової сплати).

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей, податковими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня отримання заяви укладається договір відповідно до типового договору, наведеного у додатку 4 до інструкції, у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з першого січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), укладається договір за формою, наведеною в додатку 5 до інструкції.

Особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, беруть участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату) (частина друга статті 10 Закону за номером 2464).

Договір є правовим документом, у якому сторони визначили свої права й обов’язки, виконання яких сторонами договору є обов’язковими.

Договір може бути двох видів. Перший із них — це договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у випадку якщо особа в заяві зробила відмітку про бажання взяти участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Другий — договір про одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, якщо згідно із заявою особа хоче одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди, у яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Умови дострокового розірвання договору передбачено відповідно до частини восьмої статті 10 Закону за номером 2464.

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

за власним бажанням, якщо такий договір діяв не менше як один рік;

у разі систематичного порушення його умов територіальним податковим органом.

Податковим органому разі:

набуття застрахованою особою відповідно до Закону за номером 2464 зобов’язань щодо участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом за номером 2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь;

систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

смерті застрахованої особи.

Та за згодою сторін:

якщо договір діяв не менше як один рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області