Можливі причини перереєстрації КОРО

Можливі причини перереєстрації КОРО

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547, у разі зміни даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) — податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті, найменування (прізвище, ім’я, по батькові), адреси та/або назви господарської одиниці, де використовується реєстратор розрахункових операцій (РРО), сфери застосування РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах на титульній сторінці КОРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання здійснює перереєстрацію КОРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цього не пізніше п’яти робочих днів із дня виникнення підстав для перереєстрації суб’єкт господарювання подає до контрольного органу за місцем реєстрації КОРО заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за формою №1-КОРО (додаток 3 до порядку) із позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та КОРО, яка підлягає перереєстрації. Така заява може бути подана в електронному вигляді.

Для здійснення відповідних записів на титульній сторінці КОРО суб’єкту господарювання необхідно звернутися до контрольного органу за місцем реєстрації КОРО.

Тобто не потрібно подавати заяву за формою №1-КОРО, якщо перереєстрація КОРО на РРО відбулася у зв’язку із зміною адреси господарської одиниці, на яку зареєстровано РРО, оскільки для всіх КОРО адреса господарської одиниці змінюється автоматично. Однак з метою внесення змін на титульній сторінці КОРО суб’єкту господарювання необхідно звернутися до контрольного органу за місцем реєстрації КОРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області