Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Погашення податкового боргу у дії»

Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Погашення податкового боргу у дії»

Наприкінці грудня в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ поспілкувався з усіма охочими на тему відновлення строків здійснення заходів із погашення податкового боргу у період воєнного стану, нюансів стягнення податкового боргу, стягнення готівкових коштів платника.

— Які особливості погашення податкового боргу у період воєнного стану?

— Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» від 3 листопада 2022 року за номером 2719-IX внесено зміни до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, зокрема, щодо строків здійснення заходів, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Тобто фактично з 24 листопада 2022 року, дати набрання чинності зазначеного закону, для платників податків та контрольних органів відновлено перебіг строків здійснення заходів із погашення податкового боргу платників податків — суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачених статтями 59—60, 87—101 Податкового кодексу України, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 Податкового кодексу.

— Коли здійснюється стягнення коштів і продаж майна платника податків у рахунок погашення його податкового боргу?

— Відповідно до пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через тридцять календарних днів із дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

— Як стягується податковий борг, коли він виник через несплату задекларованих грошових зобов’язань?

— Згідно з пунктом 95.5 статті 95 Податкового кодексу України якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов’язань та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів із рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутності/наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань, та/або бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

За наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, ця норма застосовується в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави.

— Яким чином застосовуються рішення керівника при стягненні податкового боргу, що виник через несплату задекларованих грошових зобов’язань?

— Рішення про стягнення коштів із рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи. Рішення про стягнення готівкових коштів вручається платнику податків і є підставою для їх стягнення.

— Як стягується податковий борг, що виник через несплату донарахованих контрольно-перевірочною роботою сум?

— Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати донарахованих контрольно-перевірочною роботою сум грошових зобов’язань, здійснюється на підставі рішення суду.

— Розкажіть про механізм стягнення готівкових коштів боржника?

— Згідно з пунктом 95.4 статті 95 Податкового кодексу України контрольний орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України постановою від 29 грудня 2010 року за номером 1244.

Згідно ж із пунктом 95.5 вилучені готівкові кошти вносяться посадовою особою контрольного органу до банку в день їх стягнення для перерахування до відповідного бюджету або до державного цільового фонду у рахунок погашення податкового боргу платника податків. При неможливості внесення зазначених коштів протягом того самого дня їх необхідно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження зазначених коштів до моменту їх внесення в банк здійснюється відповідним контрольним органом.

— Чи в умовах воєнного стану звільняється з податкової застави вилучене майно?

— Відповідно до підпункту 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання контрольним органом рішення про вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, прийнятого відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

При оплатному вилученні майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області