Нюанси подання фізичній особі-резиденту — контролюючій особі нового повідомлення про набуття участі у контрольованих іноземних компаніях

Нюанси подання фізичній особі-резиденту — контролюючій особі нового повідомлення про набуття участі у контрольованих іноземних компаніях

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з підпунктом 39 прим.2.1.3 пункту 39 прим.2.1 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або

б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.

Якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а»—«в» підпункту 39 прим.2.1.3 пункту 39 прим.2.1 статті 39 прим.2 ПКУ, є різними, для цілей ПКУ приймається найбільше значення такої частки.

Підпунктом 39 прим.2.5.5 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ, зокрема встановлено, що фізична особа — резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної особи контролюючою особою відповідно до вимог статті 39 прим.2 ПКУ;

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної особи контролюючою особою відповідно до вимог статті 39 прим. 2 ПКУ;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контрольного органу протягом шістдесяти днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Форма повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року за номером 512, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2021 року за номером 1525/37147.

Враховуючи сказане, фізичній особі-резиденту — контролюючій особі, яка вже здійснює фактичний контроль, однак збільшує розмір частки в активах іноземної юридичної особи, потрібно, по факту набуття таких прав щодо збільшення частки, подавати до контрольного органу повідомлення у строки, передбачені підпунктом 39 прим.2.5.5 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області