Пересвідчіться у правильності відображення у податковій накладній звільнених від оподаткування операцій

Пересвідчіться у правильності відображення у податковій накладній звільнених від оподаткування операцій

Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому згідно з пунктом 201.3 статті 201 ПКУ при звільненні від оподаткування у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» із посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком.

Згідно з пунктом 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267, у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I—XІІ) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;

у рядку XІ — загальний обсяг постачання товарів/послуг.

Рядки II — Х розділу А не заповнюються.

До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

2) у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП);

3) у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

4) у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5) у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

6) у графі 8 — має бути зазначено код ставки 903;

7) у графі 9 — код відповідної пільги з Довідниками податкових пільг;

8) у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

9) графа 11 не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області