Терміни та порядок розгляду адвокатських запитів під час воєнного стану

Терміни та порядок розгляду адвокатських запитів під час воєнного стану

Розгляд адвокатського запиту визначено статтею 24 Закону України від 5 липня 2012 року за номером 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, відповідно до частини першої статті 24 згаданого Закону адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Згідно з частиною другою статті 24 Закону за номером 5076 орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, окрім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання адвокатського запиту.

Якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом міністрів України відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року за номером 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями.

Частиною третьою статті 24 Закону за номером 5076 відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, окрім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

При цьому зміни в частині зупинення, на період дії воєнного стану на території України, перебігу строку надання органами державної влади і органами місцевого самоврядування інформації на адвокатський запит до Закону за номером №5076 не вносилися.

Таким чином, перебіг строку надання органом ДПС інформації на адвокатський запит у період дії воєнного стану на території України не зупиняється. На адвокатський запит органом ДПС надається інформація у строки, визначені частиною другою статті 24 Закону за номером 5076.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області