Заповнення податкової накладної при виготовленні товару з давальницької сировини

Заповнення податкової накладної при виготовленні товару з давальницької сировини

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань є дата події, що сталася раніше (перша подія):

дата зарахування коштів від покупця на розрахунковий рахунок або дата їх оприбуткування в касу як оплата товарів/послуг;

дата відвантаження товарів, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Відповідно до пункту 16 згаданого порядку до граф 3.1, 3.3 вносяться дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (ДКПП).

Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:

при постачанні товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД;

при постачанні послуг заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Згідно з підпунктом 14.1.41 пункту 14.1 статті 14 ПКУ давальницька сировина — сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

Постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Таким чином, при передачі продукції, виробленої з давальницької сировини, оподаткуванню ПДВ підлягає операція з постачання послуг з переробки давальницької сировини, та виконавець на дату першої події, визначеної пунктом 187.1 статті 187 ПКУ, нараховує ПДВ виходячи з вартості таких послуг.

У розділі Б податкової накладної, що складається за операцією з постачання послуг з переробки давальницької сировини, заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області