Завершується термін кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Завершується термін кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Першого березня 2023 року завершується термін, до якого фізичні особи мають можливість подати до органів ДПС одноразову (спеціальну) добровільну декларацію. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 1 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування — особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 березня 2023 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених його підрозділом 94 розділу ХХ.

Збір — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого розраховується самостійно декларантом із вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених підрозділом 94 розділу ХХ ПКУ, та відображається ним у декларації (пункт 2 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ).

Відповідно до пункту 8 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ сума збору щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору, визначеної згідно з пунктом 7 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ, таких ставок:

5 відсотків:

— щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні з дотриманням вимог пункту 9 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ та щодо права грошової вимоги до резидентів України, визначених підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ;

— щодо об’єктів декларування, визначених підпунктами «б»- «е» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ (нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), рухоме майно, інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо)), що знаходяться (зареєстровані) в Україні.

Із метою одноразового (спеціального) добровільного декларування для застосування ставки збору 5 відсотків на дату подання декларації кошти декларанта в національній та іноземній валютах, банківських металах мають бути розміщені на рахунках у банках України.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами.

9 відсотків:

— щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах, та щодо права грошової вимоги до нерезидентів України, визначених підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ;

— щодо об’єктів декларування, визначених підпунктами “б”-«е» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ (нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, рухоме майно, інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо)), що знаходяться (зареєстровані) за кордоном.

Із метою одноразового (спеціального) добровільного декларування для застосування ставки збору 9 відсотків кошти декларанта в іноземній валюті на дату подання такої декларації мають бути розміщені на рахунках у банках та/або інших фінансових установах за кордоном.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами.

2,5 відсотка:

— щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період із першого вересня 2021 року до 28 лютого 2023 року до подання декларації.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Відповідно до пункту 12 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ сплата збору здійснюється декларантом протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації.

У разі вибору декларантом, який подав декларацію після 31 серпня 2022 року, у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору здійснюється декларантом у такому порядку:

першого платежу — протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації;

другого платежу — до першого травня 2024 року;

третього платежу — до першого травня 2025 року.

Детальна інформація щодо заповнення, форма декларації та змістовні відповіді на актуальні питання знаходяться на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/ у банері «Одноразове добровільне декларування».

Консультації та фахову допомогу готові надати працівники головного управління ДПС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, (Центр обслуговування платників), або за телефонами (0352)43—46—26, (0352)43—46—46.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області