Включення платників зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Включення платників зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України у зв’язку з надходженням звернень платників податків, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, щодо включення державних некомерційних підприємств до Реєстру неприбуткових установ та організацій повідомляє таке.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440, зі змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 7 згаданого порядку контрольний орган здійснює включення неприбуткової організації до реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ).

12 січня 2022 року набрали чинності положення Закону України від 15 грудня 2021 року за номером 1962-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення», зокрема, в частині внесення змін до Господарського кодексу України (ГКУ) та Закону України від 21 вересня 2006 року за номером 185-V «Про управління об’єктами державної власності».

Відповідно до частини дев’ятої статті 73 ГКУ (з урахуванням змін, внесених Законом за номером 185) державні унітарні підприємства можуть діяти не лише як державні комерційні підприємства або казенні підприємства, але й як державні некомерційні підприємства.

Законом за номером 1962 доповнено ГКУ статтями 751 «Державне некомерційне підприємство» та 752 «Особливості господарської діяльності державних некомерційних підприємств».

Згідно із статтею 751 ГКУ державне некомерційне підприємство є суб’єктом некомерційної господарської діяльності, спрямованої на досягнення соціальних та інших результатів, яке утворюється у сфері охорони здоров’я, соціальній та/або гуманітарній сферах без мети одержання прибутку і діє на підставі статуту. Майно державного некомерційного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Державне некомерційне підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені у встановленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.

Державне некомерційне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до: виробничих завдань, визначених органом, до сфери управління якого воно входить; самостійно встановлених завдань згідно з укладеними договорами щодо надання відповідних послуг; державних замовлень.

Відповідно до частини другої статті 752 ГКУ основним плановим документом державного некомерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Частиною восьмою статті 752 ГКУ встановлено, що джерелами формування майна державного некомерційного підприємства є: державне майно, передане підприємству на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; банківські кредити; частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбаченої статутом; інші джерела, не заборонені законом. Порядок використання коштів, зазначених у цій частині, визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

Згідно із частиною шостою статті 752 ГКУ кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів державного некомерційного підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше не передбачено законом. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються до загальною фонду Державного бюджету України.

Частиною дев’ятою статті 752 ГКУ передбачено, що забороняється розподіл прибутку (доходу) державних некомерційних підприємств.

Згідно з частиною першою статті 111 Закону за номером 185 (з урахуванням змін, внесених цим Законом) державні некомерційні підприємства звільнені від сплати частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету Україна. Тобто, від сплати частини чистого прибутку (доходу) на користь держави як власника.

Враховуючи сказане, у разі утворення державних некомерційних підприємств в порядку, визначеному ГКУ, Законом за номером 185 та дотримання ними вимог, встановлених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, такі підприємства, можуть бути включені контрольним органом до реєстру.

Про це йдеться у листі ДПС України від 11 квітня 2023 року за номером 7766/7/99-00-04-03-02-07

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області