Нюанси податкової декларації про майновий стан і доходи підприємця, який припиняє діяльність

Нюанси податкової декларації про майновий стан і доходи підприємця, який припиняє діяльність

Відповідно до пункту 177.11 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строк, визначений підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ (до першого травня року, що настає за звітним), в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

При проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» із змінами і доповненнями.

Відповідно до пункту 1 розділу III інструкції у розділі І «Загальні відомості» податкової декларації:

у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний (податковий) період, що уточнюється. Для декларації з типом «уточнююча» звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаково.

При проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або члени фермерського господарства, у разі зняття з обліку в контрольному органі вказують у рядку 2.1 номер відповідного місяця арабською цифрою від 1 до 12 (підпункт 2 пункту 1 розділу III інструкції);

у рядку 8 позначкою «х» позначається одна з категорій платника: категорія «особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної професійної діяльності протягом звітного року» обирається, зокрема, фізичною особою, яка перебувала на обліку як фізична особа-підприємець (окрім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року (підпункт 7 пункту 1 розділу III інструкції).

Згідно з приміткою 2 до податкової декларації у разі зняття з обліку в контрольному органі фізичної особи, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням, у рядку 2.1 розділу «Загальні відомості» зазначається арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця та у рядку 2 — рік, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

В електронній формі податкова декларація подається через розділ «Введення звітності» приватної частини інформаційно–комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При створенні податкової декларації фізична особа-підприємець у розділі «Введення звітності» у верхній панелі навігації обирає цифрове значення року за який вона подається та із списку, що випадає обирається період — «рік».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області