Деякі нюанси подання додатку «КІК» до декларації про майновий стан та доходи

Деякі нюанси подання додатку «КІК» до декларації про майновий стан та доходи

Пунктом 39 прим.2.2 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК, що обчислюється відповідно до правил, визначених статтею 39 прим.2 ПКУ. Зазначена частина прибутку КІК включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 ПКУ.

Відповідно до підпункту 170.13.1 пункту 170.13 статті 170 ПКУ платник податку — резидент, що визнається контролюючою особою щодо КІК, зобов’язаний визначити частину прибутку КІК відповідно до положень статті 39 прим.2 ПКУ та включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.

В той же час, норми пункту 39 прим.2.4 статті 39 прим.2 ПКУ передбачають перелік умов, у разі дотримання яких, скоригований прибуток КІК не включається до бази оподаткування контролюючої особи.

Так, незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39 прим.2.4.1 пункту 39 прим.2.4 статті 39 прим.2 ПКУ, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов, зокрема, загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду.

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859.

Згідно з приміткою 8 до декларації рядок 10.14 «Частина прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток(и) КІК)» розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації заповнюється відповідно до пунктів 170.13, 170.13 прим.1 статті 170 ПКУ та проставляється кількість поданих додатків КІК за їх наявності.

Відповідно до пункту 9 розділу ІV інструкції додатку КІК до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії» зазначаються дані платниками податку — резидентами України, що визнаються контролюючою особою щодо КІК.

Додаток КІК заповнюється окремо по кожній КІК. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті з прибутку КІК, розраховуються відповідно до положень статті 39 прим.2 розділу II ПКУ та пунктів 170.13, 170.13 прим.1 статті 170 ПКУ.

Таким чином, при звільненні від оподаткування прибутку КІК відповідно до вимог, визначених пунктом 39 прим.2.4 статті 39 прим.2 ПКУ, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК, але додаток КІК до декларації підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та фінансових показників у рядках 01—06, в яких проставляється нуль.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області