Надання інформації про електронний підпис

Надання інформації про електронний підпис

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6  червня 2017 року за номером 557 — пункт 42.6 статті 42 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 розділу ІІ цього порядку передбачено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись порядком.

За необхідності подання електронних документів до контрольного органу, підписаних іншим сертифікатом, передбачена можливість подання інформації щодо такого сертифікату шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису за кодом форми F13911(03) згідно з додатком 1 порядку.

До табличної частини повідомлення вноситься інформація про фізичну особу-підприємця:

у графі 1 — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

у графі 2 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті;

у графі 3 (посада) — директор;

у графі 4 (тип підпису) — директор;

У полі «Виконавець» зазначається посада (директор), ініціали та прізвище такої фізичної особи-підприємця та її контактний телефон.

На сформоване повідомлення першим накладається новий кваліфікований (удосконалений) електронний підпис, після нього — кваліфікований (удосконалений) електронний підпис, яким платник набув статус суб’єкта електронного документообігу, і останньою — печатка (за наявності).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області