Необхідні для одержання ліцензії на виробництво дистилятів документи

Необхідні для одержання ліцензії на виробництво дистилятів документи

Згідно зі статтею 2 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами та доповненнями виробництво спиртових дистилятів здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію на виробництво спиртових дистилятів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до статті 1 згаданого закону спиртовий дистилят — це спирт, отриманий шляхом дистиляції (перегонки) після спиртового бродіння сільськогосподарської продукції, який не має характеристик спирту етилового, зберігає аромат і смак використаної сировини та відповідає товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД.

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені та безперервно функціонуючі цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення, припинення функціонування або не встановлення на всіх етапах виробництва та відпуску цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або анулювання ліцензії.

Статтею 2 цього закону встановлено, що виробництво спиртових дистилятів здійснюється за наявності місць зберігання, внесених до Єдиного реєстру.

Статтею 1 закону визначено, що місце зберігання — це місце, яке використовується для зберігання спиртових дистилятів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Малі виробництва дистилятів — це суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють виробництво спиртових дистилятів на обладнанні, виробничі потужності якого не перевищують 20000 декалітрів у перерахунку на 100-відсотковий спирт за календарний рік, та спиртних напоїв із використанням спиртових дистилятів виключно власного виробництва (не придбаних), із подальшим їх розливом у споживчу тару та реалізацією, об’єм реалізації яких не перевищує 10000 декалітрів за календарний рік. Матеріально-технічна база малих виробництв дистилятів має відповідати вимогам, встановленим статтею 2 прим.3 закону.

Малі виробництва дистилятів не можуть бути пов’язаними особами у значенні, наведеному в підпункті 14.1.159 підпункту 14.1 пункту 1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), з іншими виробниками дистилятів, про що зазначається в заяві про видачу ліцензії.

До спиртових дистилятів відносяться спирт коньячний, спирт плодовий, дистилят виноградний спиртовий, спирт-сирець плодовий, зерновий, винний, пивний дистиляти та інші спиртові дистиляти, передбачені законодавством.

Спиртний напій — це напій алкогольний, призначений для споживання людиною, міцністю від 15 відсотків обертів (уключно із спиртними напоями категорії «яєчний лікер» міцністю від 14 відсотків обертів), одержаний в один із таких способів або шляхом їх поєднання:

дистиляція отриманих шляхом природного спиртового бродіння продуктів із сільськогосподарської продукції з додаванням або без додавання ароматизаторів чи ароматичних харчових продуктів;

мацерація або подібна обробка рослинної сировини у спирті етиловому із сільськогосподарської продукції та/або спиртовому дистиляті із сільськогосподарської продукції, та/або спиртному напої;

додавання (окремо або в поєднанні) ароматизаторів, ароматичних харчових продуктів, барвників, підсолоджувачів та/або іншої сільськогосподарської продукції, та/або харчових продуктів, інших інгредієнтів, використання яких у виробництві спиртних напоїв дозволено законодавством, до спирту етилового та/або спиртового дистиляту, та/або спиртного напою.

Малі виробництва дистилятів здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару спиртних напоїв виключно власного виробництва (не придбаних).

Відповідно до статті 3 згаданого закону ліцензії на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів видається за поданою нарочно, поштою або в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додаються:

копії засновницьких документів;

атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції та малих виробництв дистилятів — зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У заяві на видачу ліцензії на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) та тютюнових виробів і пального зазначається визначена законом інформація.

На виробництво спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, спирту етилового-сирцю, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв, також зазначаються коди 2103903000, 210690, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься. У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв видаються суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

Ліцензії видаються за умови обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 ПКУ.

Підпунктом 17.1.13 пункту 17.1 статті 17 ПКУ передбачено, що платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контрольним органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ.

Порядок функціонування електронного кабінету визначається наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2017 року за номером 942/30810 (зі змінами).

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику надіслати лист, який містить заяву та документи необхідні для отримання малим виробником дистилятів ліцензії на право виробництва спиртових дистилятів.

Форма підготовки такої кореспонденції передбачає вибір таких реквізитів: регіон в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється лист, тип документу (із списку обирається «Лист»), тематика (із списку обирається «Ліцензування певних видів господарчої діяльності»), а також передбачає заповнення короткого змісту та завантаження сканованого документу (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 5 МБ).

Інформацію щодо отримання та дати реєстрації листа в органі ДПС платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області