Нюанси декларації про майновий стан і доходи підприємців

Нюанси декларації про майновий стан і доходи підприємців

Кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2023 року, триває. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Обов’язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи встановлений Податковим кодексом України (ПКУ).

Пунктом 177.11 статті 177 ПКУ визначено, що фізичні особи-підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону.

Відповідно до пункту 178.4 статті 178 ПКУ фізичні особи, які, зокрема, провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд із доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за номаром 1298/27743, зі змінами.

Так, згідно з пунктом 1 розділу ІІІ цієї інструкції у рядку 8 позначкою «х» позначається одна з категорій платника, зокрема:

— категорія «громадянин» обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою у межах підприємницької або незалежної професійної діяльності;

— категорія «особа, яка декларує право на податкову знижку» обирається фізичною особою, яка в декларації відображає підстави для нарахування податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV ПКУ;

— категорія «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність/член фермерського господарства» обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність;

— категорія «підприємець» обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, окрім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

— категорія «особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної професійної діяльності» обирається:

— фізичною особою, яка перебувала на обліку як фізична особа-підприємець (окрім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року;

— фізичною особою, яка перебувала на обліку як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, та яка подала до контрольного органу заяву про зняття з обліку протягом звітного (податкового) року.

Водночас відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, зі змінами, та пункту 7 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером № 1162, зі змінами, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контрольних органах як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Отже, фізична особа, яка перебуває на обліку у контрольному органі як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, у рядку 8 «Категорія платника» податкової декларації про майновий стан і доходи позначкою «х» позначає категорію платника «підприємець».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області