Підтвердження статусу сільськогосподарського товаровиробника, платника єдиного податку четвертої групи після виникнення обставин непереборної сили

Підтвердження статусу сільськогосподарського товаровиробника, платника єдиного податку четвертої групи після виникнення обставин непереборної сили

Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) до платників єдиного податку четвертої групи — сільськогосподарських товаровиробників належать, зокрема, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товар ного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року, зокрема, розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва — контрольним органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (підпункт 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ).

Підпунктом 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПКУ визначено, що у разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товарного виробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник — юридична особа сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 10.1 пункту 10 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для цілей, визначених, зокрема, підпунктом 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПКУ, частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік платників єдиного податку четвертої групи, у яких не менше 30 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у їхній власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, у попередньому податковому (звітному) році розташовувалися не менше шести місяців на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, має дорівнювати або перевищувати 50 відсотків.

Підпунктом 10.2 пункту 10 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за номером 309 зі змінами та доповненнями.

Частиною третьою статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року за номером 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що при утворенні обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом тридцяти днів після його припинення чи скасування, при тимчасовій окупації або оточенні адміністративного центру області або при прийнятті Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення: повноваження такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації, виконавчий апарат такої районної та обласної ради підпорядковується начальнику відповідної військової адміністрації, відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої повноваження.

Враховуючи сказане, сільськогосподарському товаровиробнику, який має на меті підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи, та у якого частка власного сільськогосподарського товарного виробництва є меншою ніж 75 відсотків, необхідно разом із податковою звітністю платника єдиного податку четвертої групи подати копію рішення обласної ради (обласної воєнної адміністрації) про наявність обставин непереборної сили в регіоні, у якому такий платник значиться постраждалим внаслідок проведення на його земельних ділянках, що перебувають у власності або користуванні (у тому числі на умовах оренди), бойових дій або їх тимчасової окупації збройними формуваннями росії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області